Første kvinne på stortinget

Anna Rogstad – første kvinne på Stortinget i 1911

Høsten 1921 ble arkitekten Karen Platou som første kvinne innvalgt til fast plass på Stortinget. Den 11. januar 1922 tok hun sete i Stortinget. Kvinner i …

Kvinner på Stortinget 1921–2021

Kvinner på Stortinget 1921–2021 – stortinget.no

Den første kvinnen som møtte på Stortinget var Anna Rogstad. Hun ble innkalt som vararepresentant for Frisinnede Venstre i 1911. Noen år tidligere, i 1907, …

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer.

Kvinner i politiske maktposisjoner – stortinget.no

Den første kvinnen som presiderte i et ting var Magnhild Hagelia (A), varapresident i Lagtinget fra 1961. Stortingets presidentskap fikk sitt første kvinnelige …

Historien om kvinnelig representasjon på Stortinget handler om små skritt mot store endringer. Ved stortingsvalget i 2021 ble 76 kvinner valgt inn på Stortinget. Dette gir en kvinneandel på oppunder 45 %, noe som er det h&oslash…

100 år med kvinnelig representasjon – stortinget.no

13. jan. 2022 — I 1913 fikk kvinner stemmerett i Norge. · Anna Rogstad var første kvinne på Stortinget. · Karen Platou var den første faste kvinnelige …

I 2021 var det 100 år siden Karen Platou (H) som første kvinne ble innvalgt til fast plass på Stortinget. Valget av Platou innebar at en milepæl ble nådd i kampen for det norske folkestyrets utvikling.

Første kvinne på Stortinget – Kvinnehistorie.no

Første kvinne på Stortinget

Anna Rogstad – Wikipedia

Anna Rogstad – Wikipedia

Anna Rogstad – Store norske leksikon

Anna Rogstad – Store norske leksikon

Anna Rogstad var en norsk lærerinne, kvinnesaks- og stemmerettsforkjemper. Hun er mest kjent som Norges første kvinnelige representant på Stortinget, hvor hun representerte Frisinnede Venstre fra 1911 til 1913.Anna Rogstad var en av pionerene i den første kvinnebevegelsen i Norge på 1880-tallet, og sentral i kampen for kvinners stemmerett. Som stortingspolitiker var hun blant annet opptatt av skole og utdanning, helse- og omsorgsspørsmål og saker som særlig gjaldt kvinner.

Anna Rogstad – første kvinne på Stortinget – Min stemme

Min stemme

Norges første kvinnelige stortingsrepresentant er igjen å se på …

Norges første kvinnelige stortingsrepresentant er igjen å se på Stortinget | Utrop

Keywords: første kvinne på stortinget, første kvinne på stortinget norge, første kvinne